CO PRO DĚTI POŘÁDÁME a na co se mohou během roku těšit?

TRADIČNÍ AKCE

Mezi tradiční akce které mateřská škola pořádá patří: zavírání lesa, sportovní dopoledne, Mikuláš v mateřské škole, Vánoce v mateřské škole (slavnostní oběd), tvořivé odpoledne s rodiči, sněhové dopoledne, masopustní rej (karneval), vítání jara s vynášením Moreny, besídky pro maminky, oslavy Dne dětí , výlety do okolí, jeden celodenní výlet za rok, hasičský den (ve spolupráci s SDH Valašská Bystřice) a rozloučení s předškoláky.

Poznámka: Na akcích, které pořádá mateřská školka Pramínek, se podílí všechny učitelky a dle potřeby i ostatní zaměstnanci. Při akcích pořádaných školkou ve spolupráci s rodiči si za svoje děti plně zodpovídají rodiče.

KULTURNÍ AKCE

Do mateřské školy zveme každoročně několik divadelních společnosti (divadlo Maringotka, Leonka, Koloběžka, kouzelník Duo Waldini…). Pravidelně se účastníme výchovných koncertů Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm. Pokud je to možné, účastníme se také oslav s kulturním programem dětí, výstav, akcí místní knihovny, Charitního domu, akcí s Klubem důchodců a dalších akcí.

Mateřská škola se účastní vyhlášených výtvarných a jiných soutěží.