LOGOHRÁTKY

Vede paní zástupkyně Pavla Heryánová, skupinová lekce napříč všemi třídami MŠ, přednostně je určeno pro děti předškolního věku. Určeno pro děti, které neumí vyslovovat některé hlásky, mají chudou slovní zásobu a potřebují rozhýbat oblast úst. Přihlásit dítě je možné na základě potřeb dítě a zájmu zákonného zástupce.

Koná se každou sudou středu od 14 do 15 hodin ve 3.p. v denní místnosti.

<< Zpět na úvod