Individuální logopedická péče

Mateřská škola nabízí individuální logopedickou péči pod vedením paní ředitelky Mgr. Věry Matouškové. Zde jsou zařazené děti se speciálními pedagogickými obtížemi. Práce probíhá za přítomnosti zákonného zástupce každý čtvrtek odpoledne, po předchozí vzájemné domluvě.

<< Zpět na úvod