O mateřské škole


Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak pramínek poznává svět“ a také podle třídního vzdělávacího programu, který pro tento školní rok nese název „V Pramínku jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi.“

Filosofií kterou Mateřská škola Pramínek uplatňuje je „výchova pro život“. Snažíme se rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit tak základy celoživotního vzdělaní všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb.

Mateřská škola Pramínek se kromě klasické výchovy zabývá péčí o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. V roce 2018 sice zanikla speciální logopedická třída, i nadále je však zajištěna individuální péče, ev. vypracováván plán pedagogické podpory pro děti s různým typem znevýhodnění. Mateřská škola Pramínek nabízí také logopedickou péči formou intervence v odpoledních hodinách s rodiči předškolních dětí. Hlavní cíl, který si Mateřská škola Pramínek klade, je rozvíjet u dětí etické, estetické, řečové a ekologické hodnoty s vytvářením správného životního stylu.

Maximální kapacita Mateřské školy Pramínek je celkem 96 dětí ve věku od 2 do 6 let. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd dle věku:

BROUČCI – děti I. ročníku
MOTÝLCI – děti II. ročníku
VČELIČKY – děti II. a III. ročníku
BERUŠKY – děti II. a III. ročníku

Mateřská škola Pramínek Valašská Bystřice je v provozu každý pracovní den od 6:00 do 17:00 hodin.
Úplata za předškolní vzdělávání za školní rok 2023/2024 je 440 Kč na jedno dítě za měsíc.
Od 1. 1. 2024 bude stanovovat výši úplaty obec Valašská Bystřice.