Výměnná návštěva mezi ZŠ a MŠ – 20. 4. 2023

Naši předškoláci navštívili základní školu a žáci první třídy si zase na oplátku zavzpomínali na školku.
+see all tags